Zaliczka, czy zadatek, co jest korzystniejsze? Kiedy lepiej dać zaliczkę, a kiedy zadatek? Kupujący chce dać zaliczkę, czy zgodzić się? Co się stanie z zadatkiem, jak nie otrzymasz kredytu? Kiedy zadatek podlega zwrotowi?

 

Zaliczka a zadatek – jakie są różnice?

 

Kiedy dajemy zaliczkę, a kiedy zadatek? To dylemat wielu osób chcących zakupić mieszkanie. Problem jest o tyle istotny, że cała procedura związana z zapewnieniem finansowania na zakup nieruchomości trwa, czasami nawet trzy miesiące. Jeżeli Wasze upatrzone mieszkanie jest prawdziwą okazją, albo zwyczajnie Wam się podoba, to należy dać sprzedającemu wyraźny sygnał, aby je dla Was zostawił.
I teraz pytanie, jak to zrobić. Obawiam się, że sama prośba, to zwyczajnie za mało. Przepisy prawa cywilnego pozwalają na wykorzystanie dwóch instytucji: zaliczki, bądź zadatku. Jednakże osoby nieobeznane z tematem, często używają tych dwóch pojęć zamiennie. Tymczasem są to zupełnie dwie różne rzeczy i ich uiszczenie niesie za sobą konkretne konsekwencje prawno-finansowe, zarówno dla kupującego, jak i sprzedawcy.

Jednakże, nie ważne na które z powyższych rozwiązań zdecydujecie się, to musicie pamiętać, aby spisać umowę przedwstępną. Najlepiej i najbezpieczniej jest zrobić to u notariusza, ewentualnie w biurze nieruchomości. Natomiast nigdy nie dajcie ani zaliczki, ani zadatku zawierając umowę ustną lub spisując lakoniczne pokwitowanie!

 

Zaliczka – co to jest?

 

Najczęściej stosowane pojęcie, to zaliczka. Paradoksalnie w obrocie nieruchomościami, zaliczka stosowana jest najrzadziej. Zaliczka jest tak naprawdę częścią zapłaty. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to kupujący uiszcza różnicę pomiędzy zaliczką, a ceną ostateczną. Zaliczka ma jednak pewną cechę, która w zależności od okoliczności może być wadą lub zaletą. Mianowicie, zaliczka podlega całkowitemu zwrotowi. I teraz uwaga, bez znaczenia jest fakt, czy zaliczka została zwrócona przez sprzedającego, czy zwrotu zażądał kupujący, to nie występują żadne potrącenia.

Z powyższego powodu zaliczka nie jest zbyt chętnie stosowana zarówno przez sprzedających, jak i kupujących. Nie daje ona bowiem żadnej ze stron stuprocentowej gwarancji, że transakcja dojdzie do skutku.

Nadal pozostaje pewna doza niepewności, a i banki nie uznają zaliczki, jako formy zabezpieczenia umowy przedwstępnej, kiedy wnioskujecie o udzielenie kredytu hipotecznego.

kredyt hipoteczny

Zadatek – co to jest?

 

Zadatek – regulują go przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 394 KC. Zadatek jest bardzo powszechny w obrocie i jest to najczęstsze zabezpieczenie umowy przedwstępnej przy zakupie nieruchomości. Zadatek daje pewną dozę pewności, że transakcja dojdzie do skutku zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedającego:

  • 1. 

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

Powyższe oznacza, że jeśli Wy nie zdecydujecie się na zakup, na przykład nie otrzymacie kredytu, to zadatek przepadnie. Dlatego tak ważnym jest, aby do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny dokładnie się przygotować i słuchać uważnie rad, jakich udziela Wam ekspert kredytowy. Dzięki temu unikniecie dużych strat.

Jednak zawsze, bez znaczenia, czy korzystacie z pomocy eksperta finansowego, czy też nie, to uważajcie na wysokość zadatku. Nie może on być za duży, zwykle to jest pomiędzy 1-5% wartości nieruchomości. Czasami tylko zadatek przekracza 10%, ale są to wyjątkowe sytuacje.

 

Jeżeli to jednak sprzedający odstąpi od umowy przedwstępnej, to będzie Wam musiał zwrócić dwukrotność zadatku. Jest to zabezpieczenie, aby ktoś Was nie przebił i nie dał lepszej ceny
o przysłowiową złotówkę.

 

Poza tym zadatek zawsze jest wliczany w cenę ostateczną:

 

  • 2. 

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

 

Zadatek ulega zwrotowi tylko wówczas, jeżeli strony zgodnie tak postanowią. Reguluje to poniższa dyspozycja:

 

  • 3. 

W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Zadatek, czy zaliczka – podsumowanie

 

Podsumowując. Zadatek i zaliczka to dwa instrumenty prawne mające za zadanie zabezpieczenie wykonania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Mają one jednak zupełnie rożne konsekwencje prawne. Jeżeli w umowie nie ma wyraźnego oznaczenia, co zostało wpłacone, to wówczas powstaje problem. Jednak jeżeli macie doradców: finansowego i nieruchomości, to oni z pewnością podpowiedzą Wam, co i w jakiej formie uiścić, aby prawidłowo zabezpieczyć transakcję.

Pamiętajcie – zadatek w razie komplikacji przepada, a zaliczka jest zwrotna!

kredyt hipoteczny