29 czerwca 2023 godz. 18:45

Bezpłatny webinar


Czy WIBOR w umowie jest legalny?

  • Co to jest WIBOR?
  • Co się mówi na temat WIBORu?
  • Czy podpisywać aneks o zmianie WIBOR?
  • Czy równanie w postaci WIBOR + marża jest zgodne z prawem?
  • Dyrektywa BMR a WIBOR
  • Jaki cechy powinien zawierać wskaźnik referencyjny zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym
  • Transakcyjność na stawce WIBOR
  • Czy wprowadzenie podatku bankowego wpłynęło na stawkę WIBOR?
  • Dlaczego WIBOR powinien się zawierać pomiędzy stopą referencyjną banku a lombardową?
  • Przerzucenie całości ryzyka zmiennej stopy procentowej na konsumenta

Webinar poprowadzi

ekspert finansowy

Krzysztof Szymański

Zapisz się już teraz!

ilość miejsc ograniczona

91% zajętych miejsc

Wpisz numer telefonu, a bezpłatnie wyślemy Ci SMS abyś nie zapomniał o webinarze.

Insert Guarantee Box