25 MARZEC - 10:00

Jak uratować firmę przed bankructwem w okresie recesji?

DOWIESZ SIĘ:

  • Co możesz zrobić aby zmniejszyć zatorowy finansowe w firmie w okresie recesji?

  • Jakie rozwiązanie przygotował rząd polski w celu ochrony sektora małych i średnich przedsiębiorstw?

  • Jak zawiesić spłaty rat kredytów oraz raty leasingowe i jaki to będzie miało wpływ na moją historię kredytową?

  • Czy mam szanse na kredyt na bieżącą działalność? Jakie gwarancje wprowadzi BGK? Jaka jest aktualnie sytuacja na rynku kredytowym?

  • Klauzula rebus sic stantibus - art. 357 (1) KC – kiedy możesz wycofać się jako strona umowy?

  • Renegocjacja umów handlowych

  • Jakie są przesłanki niewypłacalności i jak uniknąć odpowiedzialności z niej wynikającej?

  • Kiedy możesz skorzystać z procesu restrukturyzacji sądowej i ochronić swoją firmę?

  • Jak zacząć wszystko od nowa po ogłoszeniu upadłości firmy?

  • W czym możemy Ci pomóc?

WEBINAR POPROWADZĄ