Jeżeli posiadasz dochód za granicy często bank będzie chciał zweryfikować cię jako kredytobiorcę w kraju w którym posiadasz dochód. Osoby pracujące za granicą często zaciągają kredyty za granicą a to z kolei wpływa na ich zdolność kredytową w Polsce. W związku z tym część banków badając zdolność kredytową osób starających się w Polsce o kredyt gotówkowy czy to hipoteczny będzie musiało pobrać odpowiednik raportu BIK za granicą. Zawsze także ten raport będzie musiał zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. O tyle ile w przypadku języka angielskiego czasami banki odstępują od tego obowiązku o tyle w przypadku innych języków wymagane jest aby raport kredytowy został przetłumaczony.

W raporcie kredytową za granicą widoczne są podobne dane jak w polskim raporcie BIK a mianowicie: gdzie mamy zobowiązanie, na jaką sumę, kiedy zaciągaliśmy dane zobowiązanie, jak je obsługujemy, credit score.

Zła historia kredytowa za granica może mieć negatywny wpływ na ocenę naszej solidności płatniczej. A to z kolei może wpływać negatywnie na odrzucenie przez bank naszej osoby jako przyszłego kredytobiorcy.

Odpowiednik polskiego BIK Z Anglii (raport kredytowy angielski)

www.callcredit.co.uk

www.equifax.co.uk

www.experian.com

Odpowiednik polskiego BIK z Norwegii (raport kredytowy norweski)

www.experian.no/kundeservice/p-faq-creditreport.html

www.experian.no

www.lindorff.no

www.db24.no

Odpowiednik polskiego BIK z Niemiec (raport kredytowy niemiecki)

www.schufa.de

www.experian.de

www.ceg-plus.de

www.infoscore.com

Odpowiednik polskiego BIK z Holandii (raport kredytowy holenderski)

www.bkr.nl

www.experian.nl

Odpowiednik polskiego BIK z Danii (raport kredytowy duński)

www.experian.dk

Odpowiednik polskiego BIK z Francji (raport kredytowy franuski)

www.experian.fr