Co to jest rachunek powierniczy? Jaka jest jego rola? Czym jest mieszkaniowy rachunek powierniczy? Jaka jest różnica pomiędzy rachunkiem powierniczym otwartym a zamkniętym? Jakie są zalety, a jakie wady tego rozwiązania?

 

Kupujesz mieszkanie lub dom od inwestora – dewelopera? Budowa jeszcze nie zakończyła się? Upewnij się na jakich zasadach jest ona finansowana? Czy i jakiego rodzaju mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada deweloper w banku.

 

Co to jest rachunek powierniczy?

 

Rachunek powierniczy musi posiadać każdy deweloper w momencie rozpoczęcia budowy inwestycji. Obowiązek ten wynika z ustawy z 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. – tzw. ustawy deweloperskiej (art. 5-16). Deweloper musi posiadać rachunek powierniczy dla każdej inwestycji rozpoczętej po 2012 roku.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest to specjalne narzędzie finansowe służące szczególnej ochronie osób zawierających umowę sprzedaży z deweloperem. Jego podstawową funkcją jest zabezpieczenie klienta przed niestarannym lub wręcz celowo nierzetelnym deweloperem.

Co to jest rachunek powierniczy

Jak działa rachunek powierniczy?

 

Rachunek powierniczy może przybrać postać rachunku otwartego lub zamkniętego. Jednakże, jaki on by nie był, to jego podstawową zaletą jest to, że minimalizuje on ryzyko nabycia nieruchomości od dewelopera. Wiele bowiem osób obawia się zakupu mieszkania od inwestora, kiedy budowa jest na etapie tak zwanej dziury w ziemi.

Działanie rachunku powierniczego sprowadza się właśnie do szczególnej ochrony nabywcy. Bowiem w przypadku, gdyby deweloper ogłosił upadłość, to kupujący odzyska swoje wpłacone pieniądze. Gwarantuje to przede wszystkim instytucja wyłączenia rachunku powierniczego z masy upadłościowej. Jest to niesłychanie ważne dla kupujących, bowiem nie muszą się wtedy obawiać skutków, a co za tym idzie, również długiego okresu przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

kredyt hipoteczny

Otwarty rachunek powierniczy

 

Otwarty rachunek powierniczy jest najczęściej spotykanym na rynku. Charakteryzuje się on tym, że kupujący wpłaca na niego pieniądze zgodnie z harmonogramem (albo osobiście, albo korzystając z innych źródeł finansowania, jak chociażby z kredytu hipotecznego), a inwestor wypłaca te pieniądze jedynie na cele inwestycyjne, ale zgodnie z etapami budowy zatwierdzonymi w harmonogramie. Za realizację budowy, a co za tym idzie za wypłatę środków z mieszkaniowego  rachunku powierniczego odpowiadają:

  • kierownik budowy, który w dzienniku budowy zaznacza, czy dany etap został zakończony zgodnie z planem,
  • rzeczoznawca z zakresu budownictwa powołany przez bank.

 

Bez zgody powyższych deweloper nie może skorzystać z tych środków.

 

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

 

Z punktu widzenia kupującego jest on najbezpieczniejszy, bowiem do czasu zakończenia budowy, odbioru i przekazania prawa własności lokalu/domu jednorodzinnego deweloper nie może skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku powierniczym. Jednakże to rozwiązanie jest mniej wygodne dla dewelopera i wymusza na nim inne finansowanie inwestycji – gotówkowe lub kredytowe, a to może przełożyć się następnie na cenę mieszkań.

 

Podsumowując – mieszkaniowy rachunek powierniczy jest instrumentem finansowym, który zrewolucjonizował rynek deweloperski w Polsce. Dał dużo większą pewność nabywcom, że nie stracą swoich pieniędzy w razie kłopotów dewelopera, a inwestorom umożliwił zwiększenie swoje wiarygodności,  a tym samym pozycji na rynku nieruchomości.