Kredyt hipoteczny jest traktowany przez wielu kredytobiorców jako zło konieczne, ponieważ stanowi długoletnie obciążenie finansowe. Jednocześnie to także pierwszy krok do zdobycia własnego, często wymarzonego mieszkania. Raty kredytu nierzadko trzeba spłacać co miesiąc przez 20, a nawet 30 lat. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być nadpłata kredytu, dzięki której raty będziemy spłacać krócej, a do tego zapłacimy mniej odsetek.

 

Otrzymanie kredytu hipotecznego wcale nie jest proste. Aby uzyskać wsparcie finansowe na zakup nieruchomości lub mieszkania trzeba spełnić wiele kryteriów. Najpierw bank ocenia zdolność kredytową osób składających wniosek o kredyt. Wymagania stawiane potencjalnym kredytobiorcom mogą się różnić w zależności od banku. Jednak najczęściej brana jest pod uwagę historia kredytowa, czyli dane zgromadzone w BIK o zobowiązaniach, ratach i zadłużeniach spłaconych lub nadal spłacanych.

 

Następnie weryfikowane są dochody miesięczne osób wnioskujących – od ich wysokości zależna będzie wysokość kredytu, jaką zaproponuje klientowi bank. Dodatkowo dla instytucji finansowej ważna jest ilość kredytobiorców i ich wiek – informacje te pozwalają ocenić ryzyko niespłacenie zobowiązania. Istotny jest również rodzaj umowy o pracę, na podstawie jakiej jest zatrudniony klient oraz jej długość. Bank sprawdzi także ile i jakie zobowiązanie spłaca aktualnie kredytobiorca. Po pozytywnym przejściu tych procedur można wpłacić wkład własny, znaleźć nieruchomość i zająć się komplementowaniem dokumentacji.

 

Nadpłata kredytu a prawo bankowe

 

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego kredytobiorcom gwarantuje ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zanim w życie weszły te przepisy, banki samodzielnie ustalały zasady wcześniejszego regulowania zobowiązania. Niestety, najczęściej banki żądały od klientów dodatkowych opłat za spłatę części lub całości zadłużenia przed upływem terminu wyznaczonego w umowie. Po wprowadzeniu ustawy w 2017 roku instytucji finansowe nie mają prawa pobierać od kredytobiorców opłat przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem po trzech latach spłacania zobowiązania. Jeśli natomiast klient chce spłacić kredyt przed tym okresem, wtedy opłata za taką operację nie może być wyższa niż 3% spłaconej kwoty.

 

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie zmienne i stałe

 

Według statystyk większość, bo aż 99,5% wszystkich kredytów hipotecznych w Polsce to zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem. Co ciekawe nadpłata kredytu jest najczęściej wybierana właśnie w tego rodzaju finansowaniach. Nowelizacja ustawy o kredytach z 2017 roku nakłada na banki większe ograniczenia dotyczące nadpłaty zobowiązania. Kredytobiorca, który wybiera kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, może bez żadnych dodatkowych opłat dokonać jego nadpłaty po upływie trzech lat od podpisania umowy. Przepis ten dotyczy również klientów, którzy już spłacają zobowiązanie z takim oprocentowaniem.

 

Natomiast w przypadku kredytobiorców mających kredyt ze stałym oprocentowaniem jest inaczej. W tym przypadku bank może naliczyć prowizję w dowolnym momencie dokonania nadpłaty – po kilku, jak również po kilkunastu latach kredytowania.

 

Kredyt hipotecznym – czy warto go nadpłacać?

 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu nadpłaty kredytu hipotecznego warto zapoznać się z warunkami umowy i sprawdzić, czy z tego powodu bank nie naliczy nam dodatkowych opłat. Czasami lepiej wstrzymać się z dokonaniem nadpłaty kilka miesięcy, aby uniknąć niechcianych kosztów, które mogą spowodować, że takie rozwiązanie nie będzie dla nas korzystne.

 

Nadpłata kredytu hipotecznego daje możliwość zaoszczędzenia pieniędzy oraz skraca czas spłacania zobowiązania. Większość banków umożliwia swoim klientom samodzielne podjęcie decyzji o tym, czy spłacić wcześniej kredyt hipoteczny. Nadpłata kredytu nie opłaca się przy oprocentowaniu zmiennym w pierwszych latach kredytowania. Aby uniknąć opłat, lepiej to zrobić po okresie trzech lat trwania umowy kredytowej. Wyjątkiem są banki, które nie pobierają takich opłat w ogóle.

 

Nadpłata kredytu hipotecznego wiąże z ograniczeniem kosztów dotyczących obsługi zobowiązania. Bank jest zobowiązany do pomniejszenia zadłużenia o oprocentowanie za czas, gdy klient nie korzysta z finansowania. Dodatkowo powinien także dokonać zwrotu proporcjonalnej wartości prowizji. W przypadku, gdy bank nie zwróci opłat za ubezpieczenie kredytu i części prowizji za czas skróconej umowy kredytowej, wtedy kredytobiorca może złożyć reklamację.

 

Nadpłata kredytu – formalności przez internet

 

Obecnie większość banków umożliwia załatwienie formalności związanych z nadpłatą kredytu hipotecznego z poziomu aplikacji internetowej. Nie trzeba z tą sprawą zgłaszać się do swojego doradcy kredytowego, wystarczy dostęp do konta przez internet. Formalności są bardzo proste. Po zalogowaniu do konta wystarczy w odpowiedniej zakładce podać kwotę nadpłaty i bank ponownie przelicza raty kredytu, a także ustali nowy harmonogram. Jeśli chcemy sprawdzić, czy nadpłata kredytu hipotecznego nam się opłaca, warto skorzystać z internetowego kalkulatora nadpłaty kredytu.

 

Nadpłata kredytu hipotecznego to dobre rozwiązanie, ponieważ umożliwia zmniejszenie raty albo skrócenie czasu kredytowania. Każda, nawet najmniejsza nadpłata, przybliża kredytobiorcę do szybszego spłacenia zobowiązania. Jednak zanim zdecydujemy się na taką opcję, warto upewnić się, czy bank nie przewiduje opłat w takim przypadku.