Leasing w 2022 roku – jakie czekają nas zmiany? Czy leasing auta będzie jeszcze opłacał się w Polskim Ładzie?

Koszty uzyskania przychodu a leasing po zmianach – co nowego, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Czy spadnie sprzedaż nowych aut? A może zamiast leasingu lepiej będzie wynająć samochód? Jakie są zalety, a jakie wady poszczególnych rozwiązań?

 

Wyjaśniamy, jaka opcja „samochodowa” jest najlepsza. Przeczytajcie do końca.

 

Auto za gotówkę – czy to jest opłacalne?

 

Jeszcze niedawno mówiono, że auto za gotówkę kupuje tylko ten, którego nie stać. To trochę przewrotne zdanie, ale miało w sobie wiele prawdy. Najbogatsi przedsiębiorcy nie kupowali co do zasady nowych, drogich aut, a brali je w leasing. Obecnie, w wyniku nowelizacji całego sytemu podatkowego rozwiązanie to zostało mocno zmodyfikowane. Wydaje się jednak, że zwalczanie „leasingu”, jako formy finansowania przez przedsiębiorców, zwłaszcza aut drogich, to proces, który rozpoczął się już w 2019 roku. Natomiast ówczesne zmiany legislacyjne nie przyczyniły się do ograniczenia leasingu do minimum. Polski Ład może jednak leasingodawców dobić. Zmiany w 2019 roku odnosiły się do instytucji KUP (kosztów uzyskania przychodu), w stosunku do pojazdów osobowych, które zostały wyleasingowane lub wynajęte w formule długoterminowej. W ustawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdefiniowano auta o wartości powyżej 150 000 zł (dla aut elektrycznych próg wynosi 225 000 zł), jako auta klasy Premium.

 

Czy leasing w 2022 roku będzie się opłacał?

 

Nowelizacja przepisów w 2019 roku wcale nie ograniczyła leasingu, jako formy finansowania samochodów przez przedsiębiorców. Około 75% sprzedanych nowych pojazdów osobowych jest właśnie finansowanych w formie leasingu! Pozostałe 25%, to transakcje gotówkowe i kredytowe. Nadal 10% aut stanowią auta klasy Premium, czyli o wartości powyżej 150 000 zł.

Polski Ład jednak uderza w leasingobiorców! Zmienia się dużo – zwłaszcza w zakresie możliwości wykupu.

 

Ustawa PIT a leasing

 

Ale od początku – znowelizowano ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
a mianowicie do art. 10 ust. 2 dodano pkt 4:

składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat”.

Natomiast do art. 14 ust. 2 dodano pkt 19:

„przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 (umowa leasingu operacyjnego – przypis autora), przy czym przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio”

W związku z tym proszę zwrócić uwagę na fakt, że okres obowiązku podatkowego na wypadek zbycia pojazdu leasingowanego i wypisanego w ewidencji składników przedsiębiorstwa ulega wydłużeniu, i to znacznemu. Przed 2 stycznia 2022 roku okres ten wynosił zaledwie 6 miesięcy, co było niezwykle korzystne dla przedsiębiorców. Teraz dopiero po sześciu latach będą mogli oni dokonać zbycia pojazdu bez płacenia podatku dochodowego.

 

Tak znaczące wydłużenie okresu, po którym bez obowiązku płacenia podatku od dochodu z tytułu sprzedaży samochodu przedsiębiorca mógł dokonać tej czynności, spowoduje z pewnością, że  większość z nich zniechęci się do tej formuły finansowania. A co za tym idzie ucierpi znacząco branża dealerów samochodowych i leasingodawców.

Lesingobiorcy będą zmuszeni do jeżdżenia autem dziewięć lat albo i dłużej. Może się to laikowi wydawać śmieszne, ale ta sytuacja spowoduje, że wzrośnie cena aut używanych, samochody na polskich drogach będą coraz starsze, a to obniży z kolei bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I najważniejsze dla leasingodawców – klienci, którzy decydują się na leasing, biorą go i często już planują kolejny leasing, kolejną zmianę samochodu. Nowelizacja przepisów zatrzyma ten proces – stracą wszyscy, trzeba tylko patrzeć szeroko.

Zmiany są niekorzystne także z innego powodu.

 

VAT a wykup samochodu z leasingu

 

Uściślijmy na początku – istnieją dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Leasing finansowy był, jak do tej pory formułą najpopularniejszą. Charakteryzuje się wyższymi ratami leasingowymi (które i tak zalicza się do kosztów uzyskania przychodu) i niskim wykupem. Ale uwaga – wykup w tym wariancie leasingowym jest obowiązkiem leasingobiorcy.

Leasing operacyjny w praktyce sprowadza się do tego, że raty są stosunkowo niższe, natomiast wykup jest wyższy.

Do tej pory mniej klientów decydowało się na takie rozwiązanie, ponieważ do zmian wynikających z Polskiego Ładu, wyglądało to następująco: leasingobiorca płacił podatek VAT od wysokości wykupu, im był on niższy, jak w leasingu finansowym, to wówczas i podatek nie był wysoki (wykup zwykle wynosił od 1 do kilkunastu procent).

Obecnie leasing operacyjny jest bardziej opłacalny od 1 stycznia 2022 roku, ale przede wszystkim dla średnich i dużych przedsiębiorców. Można bowiem płacić w nim małe raty, ale wykup będzie wysoki. Nie ma to jednak już znaczenia, ponieważ po zmianach podatek VAT w przypadku wykup zapłacony zostanie od rynkowej wartości auta, a nie od wysokości wykupu. W leasingu operacyjnym jest jeszcze jedna ważna zaleta, która dotychczas nie była tak eksponowana. Wykup nie jest obowiązkowy. To znaczy, że będzie można pojeździć autem i dopiero po trzech, czterech latach zdecydować, czy chcemy je mieć na własność, czy też nie.

Auto za gotówkę w 2022 roku

 

Jak nie leasing, to może samochód należy kupić za gotówkę? Jest to jakaś alternatywa, ale zakup za gotówkę i wprowadzenie pojazdu na stan ewidencji majątku przedsiębiorstwa po pewnym czasie nie będzie już tak opłacalny. Dotychczas, jeżeli przedsiębiorca nabył auto prywatnie i postanowił je po roku lub trzech wprowadzić do ewidencji majątku, to mógł to zrobić wedle ceny zakupu. W myśl nowych przepisów Polskiego Ładu będzie mógł to również zrobić, ale po tak zwanej cenie rynkowej, co do której nie bardzo wiadomo, jak ma ją  oszacować. Eksperci i doradcy podatkowi głowią się, czy ma to być robione „na wyczucie”, czy na przykład po tzw. sumie ubezpieczenia z aktualnej polisy OC. Jest to istotne, ponieważ stawka amortyzacji wynosi 20%.

 

Pamiętać jednak należy, że ceny samochodów, zwłaszcza nowych rosną, obciążenia podatkowe przedsiębiorców również są coraz wyższe, a co za tym idzie, sprzedaż samochodów będzie znacząco niższa w 2022 roku. Leasing był dobrym narzędziem, a zakup gotówkowy stanowił zaledwie jedną czwartą całego portfela dealerów samochodowych.

 

Najem krótkoterminowy w 2022 roku

 

Czy remedium na całą sytuację i reformy Polskiego Ładu będzie najem krótkoterminowy, ale odnawialny? Jest to z pewnością instytucja coraz bardziej popularna wśród polskich biznesmenów, ale nie tak powszechna, jaką do tej pory był leasing. Czy 2022 rok zmieni to? Wiele wskazuje na to, że tak będzie. Krótkoterminowy najem samochodów będzie korzystny ze względów ekonomicznych i podatkowych. Ma on wiele zalet – po pierwsze „czynsz”, czyli odstępne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Po wtóre nie jest to instytucja tak sformalizowana jak leasing. Może być opłacana z góry i wówczas unikamy tzw. „zdolności leasingowej”. Salon samochodowy, czy podmiot wynajmujący auta nie musi skrupulatnie weryfikować, czy nas będzie stać na ten wynajem za rok, czy dwa. Liczy się obecna chwila. Poza tym, wynajem samochodów jest wygodny, także pod względem eksploatacyjnym. Ponieważ wynajmującego nie interesuje polisa OC/AC, przeglądy i większe naprawy. Właściwie, to wystarczy zatankować i jechać. Wynajem odróżnia się również od leasingu tym, że po roku, czy dwóch latach można zwyczajnie wybrać inne, nowsze auto, można też bez konsekwencji zrezygnować z wynajmu.

 

Polski Ład a leasing – kogo dotyczą zmiany

 

Niestety zmiany odnoszące się do instytucji leasingu dotyczą wszystkich leasingobiorców, którzy podpisali umowę listingu i nie dokonali wykupu przed 1 stycznia 2022 roku. Jest to dosyć niesprawiedliwe podejście, ale póki co ustawodawca nie ustępuje. Zapytacie dlaczego niesprawiedliwe? To proste – przedsiębiorca, leasingobiorca decydował się na tę formę finansowania na starych warunkach. Gdyby miał świadomość zmian, to może nie zdecydowałby się na leasing w ogóle lub wybrał jego wariant operacyjny.

Podsumowując – 2022 rok będzie bardzo trudny dla całej branży leasingowej i nie wiadomo, jak zareaguje rynek, czyli przedsiębiorcy. Czy najem krótkoterminowy stanie się bardziej popularny?   Wiele na to wskazuje