Faktoring, w krótkim czasie zdobył wielu zwolenników wśród firm które szukają finansowania. Skąd wzięło się rosnące zainteresowanie usługą? Kiedy faktoring się opłaca?

Jednym z istotnych czynników, które wpłynęły na popularność faktoringu, jest fakt że firmy mają utrudniony dostęp do finansowania swojej działalności kredytem. Kredyt dla firmy z roku na rok coraz trudniej uzyskać – mowa tu nie tylko o młodych firmach, ale i tych które na rynku działają już kilkanaście lat.

Komu się opłaca?

Tu możemy wymienić trzy typy firm w dla których faktoring jest wręcz nieodzowny. Po pierwsze – firmy którym doskwiera brak środków, które chciałyby przeznaczyć je na rozwój. To firmy które oferują produkty lub usługi z wysoką marżą. W tym przypadku wzrost obrotu z automatu spowoduje wzrost zysków. Kolejny typ to firmy które z różnych, często błahych powodów mogą zapomnieć o kredycie bankowym. Ostatnim typem są firmy które mają zamrożonych dużo środków w fakturach długoterminowych, przez co dopada je niewypłacalność i muszą zwlekać z opłaceniem swoich zobowiązań. Faktoring daje im możliwość natychmiastowego korzystania z pieniędzy w momencie wystawienia faktury.

Faktoring to nie tylko pieniądze.

Trzeba wiedzieć że faktoring to nie tylko sam wykup wierzytelności. Do tego dochodzi kilka ważnych dla przedsiębiorcy usług takich jak weryfikacja wiarygodności kontrahenta, monitorowanie i odzyskiwanie przeterminowanych należności. Faktoring daje również wymierne korzyści takie jak bezpieczeństwo transakcji i płynność finansową.

Klienci chcą płacić długo.

„Na rynku możemy zaobserwować że coraz więcej wystawianych faktur to faktury długoterminowe. Związane jest to z tym, że często kontrahenci wymuszają na swoim dostawcy długie terminy i poniekąd determinują tym wybór tej a nie innej oferty. Oferta staje się tym bardziej atrakcyjna – im dłuższy jest czas na zapłatę. Firmy używające faktoringu na tym korzystają – negocjując wyższą cenę za każdy dodatkowy miesiąc na fakturze, a klienci skłonni są zapłacić za to wyższą cenę. Przedsiębiorcy to zauważyli i dzięki temu wygrywają w swoich branżach – tłumaczy ekspert faktoringowy Krzysztof Szymański z www.faktoring.biz.