Nierzadko zdarza się sytuacja, że okazuje się, iż rodzina się powiększy i trzeba szukać nowego mieszkania. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zamiana lokalu na większy. Jak to zrobić prosto i bez większych komplikacji?

 

Zamiana lokalu na bardziej przestronny jest łatwiejszą procedurą w porównaniu do transakcji kupna mieszkania. Polega ona na oddaniu swojego lokalu i uzyskaniu w zamian innego, w tym przypadku większego. Umowa zamiany jest podpisywana przez właścicieli dwóch mieszkań. W dokumencie strony zobowiązują się do przeniesienia praw własności na drugą osobę. Taka umowa wymaga zatwierdzenia w formie aktu notarialnego, a jeśli jedno z mieszkań jest obciążone hipoteką, wtedy niezbędna jest także zgoda banku. Warto wiedzieć, że do przeprowadzenia zamiany mieszkania nie trzeba mieć tej nieruchomości na własność.

 

Jakie mieszkania można zamienić?

 

Zamiana mieszkań jest dopuszczalna zarówno w przypadku lokali własnościowych, jak i mieszkań spółdzielczych oraz komunalnych. We wszystkich tych przypadkach wymagana jest pisemna forma dokumentów, a przy mieszkaniu własnościowym – akt notarialny. Dodatkowo klient, który w trakcie zamiany zyskuje większy metraż lokalu, ma obowiązek zapłacić drugiej stronie ustaloną różnicę wartości nieruchomości.

kredyt hipoteczny

Zamiana mieszkania własnościowego

 

Zamiana mieszkania własnościowego jest najprostsza pod względem prawnym i nie wymaga interwencji osób trzecich. W sprawę angażują się wyłącznie właściciele mieszkań i to oni między sobą ustalają warunki zamiany. Po znalezieniu osoby chętnej na zamianę lokalu należy ustalić wartość rynkową obydwu nieruchomości. Czynność tę można wykonać samodzielnie lub powierzyć ją rzeczoznawcy. Dodatkowo należy zapoznać z Księgą wieczystą mieszkania, aby sprawdzić, czy nie jest ono obciążone hipoteką.

 

Po ustaleniu między właścicielami warunków zamiany procedura właściwa jest przeprowadzana w biurze notarialnym. Formalność ta wymaga zgromadzenia i przedstawienia szeregu dokumentów jak dowody osobiste obu stron, umowy zakupu mieszkań, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Po sprawdzeniu dokumentów spisywana jest ostateczna umowa, która zawiera dane obu stron oraz informacje o nieruchomościach (m.in. lokalizacja mieszkań, metraż, ich wartość rynkowa).

 

Przed wizytą u notariusza strony powinny porozumieć się w sprawie dopłaty, jeśli taka jest wymagana. Należy ustalić kwestię sposobu i czasu przekazania lokali, zapłaty kosztów notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Zamiana mieszkań spółdzielczych i komunalnych

 

W przypadku zamiany mieszkań komunalnych lub spółdzielczych sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ właścicielem danego lokalu jest gmina lub spółdzielnia. W związku z tym zamiana nieruchomości jest możliwa wyłącznie na inny lokal komunalny lub spółdzielczy. Dokonanie zamiany w tym przypadku wymaga zgody gminy lub spółdzielni, do której należy mieszkanie. Jednak formalności dotyczące takiej zamiany nie wymuszają konieczności aktu notarialnego związanego z wizytą u notariusza. Decyzje o zmianie mieszkania podejmuje jego właściciel, czyli gmina lub spółdzielnia.

 

Lokator mieszkania spółdzielczego lub komunalnego musi złożyć odpowiedni dokument, uzasadnienie prośby oraz kopię przydziału lokalu. Ważne jest również regularne opłacanie czynszu i brak zaległości w kwestii opłat. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy wynajmu nowego mieszkania.

 

W przypadku zamiany mieszkania spółdzielczego na lokal własnościowy stanowiący odrębną nieruchomość procedury są podobne. Wymagane są jednak dodatkowe dokumenty jak zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przydział lub umowa ze spółdzielnią oraz zaświadczenie ze spółdzielni wydane do celów wieczystoksięgowych.

 

Zamiana mieszkania z kredytem

 

Istnieje również możliwość zamiany mieszkania obciążonego hipoteką. W takim przypadku niezbędne jest otrzymanie zgody banku. Z perspektywy instytucji finansowej najważniejsze jest, aby wartość przejmowanej nieruchomości była wyższa niż aktualne saldo zadłużenia kredytobiorcy. Musi to być wartość wystarczająca na zabezpieczenie hipoteczne mieszkania podlegającego zamianie.

 

Zamiana lokalu z kredytem wymaga sporządzenia operatu szacunkowego pozwalającego na rynkową wycenę nieruchomości. Podczas wizyty u notariusza konieczne jest wykreślenie wpisu z hipoteki poprzedniego lokalu oraz wprowadzenie odpowiedniego zabezpieczenia w księgach wieczystych nowej nieruchomości. Kwestia formalna, jaką trzeba dopełnić, decydując się na zamianę mieszkania z kredytem, jest złożenie pisemnego wniosku o przeniesienie hipoteki. Najlepiej zrobić to w oddziale swojego banku, gdzie klient może otrzymać wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

 

Zamiana mieszkania jest dla powiększającej się rodziny szansą na poprawę warunków życia przy małym nakładzie finansowym. W przypadku lokali własnościowych procedury są proste i szybkie, jeśli znajdziemy odpowiednie mieszkanie i osobę chętną do zamiany. Natomiast zamiana mieszkania komunalnego, spółdzielczego, podobnie jak nieruchomości z kredytem, jest bardziej skomplikowana i wymaga złożenia większej ilości dokumentów. Do tego zawsze trzeba liczyć się z możliwością otrzymania odmowy przeprowadzenia zamiany.

kredyt hipoteczny