Jak działa Geoportal – sprawdzamy. Co możemy w nim znaleźć? Jak z niego skorzystać? Czy łatwo ustalić numer działki w Geoportalu?

 

Wyjaśniamy…

 

Jeżeli planujesz zakup nieruchomości – działki budowlanej lub inwestycyjnej, to musisz wiedzieć jak działa Geoportal i czym jest.

Geoportal znajdziecie pod adresem geoportal.gov.pl – jest to funkcjonalność ogólnodostępna dla każdego za darmo.

Dane w nim udostępnione pochodzą z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zawartość portalu można przeglądać za darmo, jednakże płatne jest już pobieranie większości z nich.

 

Co znajduje  się w geoportalu?

 

Geoportal, to baza niezwykle bogata i obszerna – znajdują się w niej informacje o przebiegu ulic i lokalizacje adresów, opracowania i dane geoprzestrzenne nie wyłączając danych katastralnych, jak: mapy hydrograficzne, sozjologiczne i topograficzne, polityczne (przebieg granic jednostek administracyjnych), tematyczne, ortofotomapa, mapa bezrobocia na podstawie danych z GUS, skany map topograficznych, lokalizacja stacji EUPOS, informacje o działkach rolnych, ich numerach i powierzchni. Ponad to znajdziecie dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, czy wreszcie dane ewidencyjne.

 

Tutaj również możecie obejrzeć:

  • Mapę Mapl2
  • Bazę Danych Obiektów Ogólnogeograficznych,
  • Bazę Danych Obiektów Topograficznych.

 

Jak sprawdzić numer działki w Geoportalu?

 

Numer działki przede wszystkim najłatwiej sprawdzić w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków. Ale to w urzędzie. Natomiast w Internecie zrobisz to odwiedzając właśnie Geoportal. Potrzebna będzie ci:

  • nazwa miejscowości,
  • oraz adres.

kredyt hipoteczny

Numer działki – czy jest potrzebny?

 

Tak – to podstawowa dane dla prawidłowego ustalenia stanu prawnego nieruchomości! Numer działki jest bardzo potrzebny do ustalenia księgi wieczystej, jest on kluczem do zbadania dalszych informacji. Pamiętaj. Numer ewidencyjny uwidoczniają liczby naturalne, jakikolwiek ułamek w numerze działki świadczy o jej wcześniejszym podziale. Numeru nie należy mylić z identyfikatorem, który zawiera informacje o obrębie ewidencyjnym, gminy, powiatu i województwa.

 

Jak znaleźć działkę w Geoportalu?

 

Wejdź na geoportal.gov.pl

Wybierze geoportal krajowy. Następnie znajdź miejscowość, gdzie znajduje się działka. Na przykład – Kraków. Po lewej stronie mapy masz suwak, który ułatwi ci nawigację. Kiedy znajdziesz już interesującą Ciebie działkę ustaw skalę na 1000 lub 2000 za pomocą plusa i minusa po lewej stronie mapy.

 

Numer działki a księga nieruchomości

 

W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oznaczenie nieruchomości zostało zawarte w Dziale I pod nazwą: I-O Oznaczenie nieruchomości.

Dział ten jest podzielony na rubryki: (1.2) Numer nieruchomości, (1.3) Położenie, (1.4) Oznaczenie, (1.5) Obszar, (1.6) Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków.

W podrubryce 1.4.1, Rubryki 1.4 – Oznaczenie, znajdujemy oznaczenie działki ewidencyjnej w postaci identyfikatora działki.

 

Oznaczenie działki w księdze wieczystej jest związane  z oznaczeniem tej samej działki znajdującym się w ewidencji.

 

Danymi ewidencyjnymi działki ewidencyjnej są:

  • identyfikator działki ewidencyjnej,
  • numeryczny opis granic działki ewidencyjnej,
  • pole powierzchni działki ewidencyjnej,
  • informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej,
  • wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości

Podsumowując – Geoportal to prosta aplikacja, działająca za darmo i niejednemu/ niejednej z Was sprawa jej obsługa pomoże zbadać stan prawny nieruchomości.