Jak sfinansować realizację przetargu? To pytanie zadaje sobie mnóstwo przedsiębiorców. W zależności od typu umowy, mamy do wyboru różne metody pozyskania środków, o których opowie ekspert finansowy Krzysztof Szymański z firmy Finatio.

Tomasz Słodki: Przedsiębiorcy realizujący przetarg posiadają na to wystarczające środki?

Krzysztof Szymański: Wygrywając przetarg mamy pewnego płatnika, ponieważ jednostki budżetowe, jednostki samorządowe, są najlepszymi płatnikami. Wiadomo, że gminy są dość zadłużone, jednak i tak w porównaniu do przedsiębiorstw są dużo lepiej opłacani, bo mogą pożyczać z wielu źródeł, są dużo chętniej finansowani niż firmy. Dlatego na pewno warto w takich przetargach startować.

Często przedsiębiorcy nie posiadają wystarczających środków na realizację takiego przedsięwzięcia, gdyż jest to koszt w wysokości setek tysięcy, a nawet milionów złotych, a taki kontrakt realizowany jest przez wiele miesięcy, więc na kolejną transzę musimy czekać kolejny miesiąc lub dwa po odebraniu prac budowlanych.

T.S: Tak, ale mamy wtedy problem, bo musimy opłacić pracowników i kupić materiały.

K.S: Tak, praca jest, ale pieniędzy może nie być. Nie każdy przedsiębiorca ma na tyle skumulowanych środków, aby ewentualnie takie przedsięwzięcia prowadzić za gotówkę, gdyż często właśnie realizacja takich przetargów, zwłaszcza budowlanych, trwa parę miesięcy, a płatność odbywa się dopiero po zakończeniu prac.

T.S: No więc jak można sfinansować taką realizację kontraktu?

K.S: Jest na to kilka sposobów. Pierwszym z nich jest realizacja kredytu w rachunku bieżącym. Ktoś, kto nie posiada nadmiernego zadłużenia, może z takiego kredytu skorzystać, w tym przypadku nasz klient np. gmina nie musi mieć świadomości, że korzystamy z takiego rozwiązania.

Kolejnym sposobem są kredyty stricte przeznaczone do realizacji kontraktu, czyli kredyty celowe, gdzie zabezpieczeniem są najczęściej pieniądze otrzymane po dokonaniu prac. W takiej sytuacji musimy poinformować gminę o takim kredycie, wówczas pieniądze po zakończeniu kontraktu trafiają do banku. Bank nalicza koszty związane z odsetkami i nam wysyła resztę pieniędzy. Jeszcze innym sposobem są usługi faktoringowe.

T.S: Faktoringiem możemy zrealizować sobie koszty związane z przetargiem?

K.S: Tak, tylko że w tym przypadku, jeżeli mamy do czynienia z płatnościami okresowymi np. co miesiąc na roczny kontrakt i gmina po każdym odbiorze częściowym i po wystawieniu faktury ma 30 dni, aby nam zapłacić. Wówczas w tym okresie, którym czekamy na pieniądze, możemy wykorzystać faktoring do zwiększenia naszej płynności finansowej.

T.S: Wspomniałeś o tym, że jednostka samorządowa może nie wyrazić zgody na cesję. Co w przypadku, jeśli tego nie zrobi? Istnieją jakieś inne metody finansowania?

K.S: Po pierwsze jest to kredyt niezabezpieczony, przy czym wszystko zależy od zdolności kredytowych, po drugie może być to kredyt zabezpieczony na cesji z kontraktu, albo na hipotece, jednak musimy pamiętać, że proces przyznania takiego kredytu i wycena zabezpieczenia może trochę potrwać.

Jeszcze innym sposobem finansowania jest cichy faktoring, czyli taki, o którym przykładowo nie jest informowana gmina. Jeżeli jesteśmy solidnym klientem, mamy dobre wyniki finansowe, wówczas faktor może zezwolić na faktoring cichy.

T.S: Jakie przeszkody może napotkać firma realizująca kontrakt?

K.S: Pierwszą przeszkodą może być brak zgody na cesję, a także to sposób wyliczenia zdolności kredytowej. Rozmawialiśmy już tutaj o tym, że często podmioty takiej zdolności nie posiadają, dlatego warto udać się do osoby, która wie, jak konkretne banki podchodzą do klienta i jakie branże preferują. Nie wszystkie banki finansują wszystkie branże. Tak więc w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej powinniśmy wnioskować o finansowanie, w danej instytucji lub banku, które preferują branże, jaką reprezentujemy.

T.S: Kiedy warto zastanowić się nad finansowaniem, a kiedy nad kredytem?

K.S: Kiedy mamy płatność jednorazową na zakończenie trwania kontraktu np. po paru miesiącach, wówczas z pewnością warto zdecydować się na kredyt. Natomiast w przypadku faktoringu zdecydujmy się na niego, jeśli mamy płatności okresowe. Wracając jeszcze do wcześniejszego pytania o przyczyny odmowy ze strony banku, to też wspominam często o BIK-u i historii kredytowej. Jeśli mamy tę historię kredytową średnią w przypadku firm faktoringowych są takie, które akceptują ten fakt i decydują się na udzielenie pożyczki, przy czym musimy zabezpieczyć się na jakimś majątku np. na nieruchomości, czy maszynach.

T.S: We wszystkich sprawach finansowych odsyłamy na stronę Finatio.pl. Dziękuję za rozmowę.