Jak kupić mieszkanie od komornika?

Czy jest to opłacalne? Jak wygląda procedura? Jak się do niej przygotować? Czy mieszkanie lub dom pokomorniczy może być okazją czy pułapką? Gdzie szukać informacji o licytacji komorniczej?

 

Szukasz dobrej inwestycji? A może chcesz kupić mieszkanie nawet kilkanaście procent taniej niż na wolnym rynku? Jeżeli tak, to przeczytaj uważnie ten artykuł.

 

Ile mniej zapłacę za nieruchomość od komornika?

 

Mieszkanie, dom lub inną nieruchomość można nabyć w drodze aukcji komorniczej. Ceny takich nieruchomości są różne. Ciężko oszacować, ile zaoszczędzicie na takiej operacji. Zwłaszcza, że pod względem formalny mnie jest ona wcale prosta. Warto się do tego dobrze przygotować. A czy jest to faktycznie taka okazja cenowa? To zależy od wielu czynników. Przy nieruchomościach relatywnie niedrogich, jest to mniej opłacalne, przy droższych inwestycjach można kupić nieruchomość nawet do dwudziestu procent taniej niż na wolnym rynku! Powodem jest oczywiście okoliczność, że nie każdy może sobie pozwolić na przystąpienie do licytacji droższych nieruchomości, gdzie jest wyższe wadium. Oczywiście, te 15-20%, to tylko szacunkowa wartość oszczędności. Może być ona również większa lub mniejsza, nie ma reguły.

Gdzie szukać mieszkania od komornika?

 

Wiele osób zastanawia się od czego zacząć? Gdzie szukać sprawdzonych, rzetelnych informacji na temat licytacji komorniczych. Odpowiedź jest prosta – informacje o wszystkich licytacjach komorniczych w całym kraju znajdują się pod adresem: https://licytacje.komornik.pl/. Serwis działa od 2008 roku, a prowadzi go Krajowa Rada Komornicza. Znajdują się tam informacje o licytacjach z podziałem na kategorie. Prowadzenie serwisu wynika z obowiązku ustawowego, a konkretnie z art. 955 Kodeksu postępowania cywilnego:

Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

 

Na wniosek strony, komornik może zamieścić ogłoszenie o licytacji w innym medium w regionie. Co więcej, w obwieszczeniu muszą znaleźć się informacje o: oznaczeniu nieruchomości, cenie szacunkowej, cenie wywoławczej, czasie i miejscu licytacji oraz o wysokości rękojmi, jaką powinien wpłacić licytant (wadium).

Informacje mogą być również ogłaszane na stronach sądów rejonowych i urzędów gminy.

Jak przystąpić do licytacji nieruchomości od komornika?

 

Licytacja komornicza, to raczej bezpieczna metoda kupowania nieruchomości, ale musisz zawsze samodzielnie zweryfikować jej stan prawny i faktyczny oraz powinieneś pamiętać o terminach, ponieważ są krótkie i zawiłe.

Jak zweryfikować stan prawny nieruchomości?

Aby móc dokonać weryfikacji stanu prawnego i faktycznego, osoba zainteresowana musi przystąpić do licytacji i uzyskać potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia woli.

Dokonać tego można w następujący sposób. Po pierwsze należy wyszukać nieruchomość, następnie udać się do komornika i wpłacić wadium. Komornik wyda wówczas zaświadczenie o przystąpieniu do licytacji, a wtedy można już  udać się do Sądu rejonowego, do wydziału ksiąg wieczystych. Numer księgi wieczystej poda Wam komornik. A jeżeli nie chcecie płacić jeszcze wadium przed sprawdzeniem księgi wieczystej, to możecie skorzystać z pomocy portali płatnych, które ułatwiają podanie numeru księgi opierając się wyłącznie na adresie danej nieruchomości.

 

Księgi wieczyste składają się z czterech działów. Można je przeglądać bezpłatnie, a ich treść cieszy się rękojmią wiary publicznej. Najważniejsze są działy III i IV.

  • I Dział – to oznaczenie nieruchomości,
  • II Dział – właściciel lub użytkownik wieczysty,
  • III Dział – prawa na nieruchomości, czyli wszelkiego rodzaju roszczenia wobec niej, jak użytkowanie, najem wpisany do Księgi wieczystej, służebność,
  • IV Dział – hipoteka.

 

Czym jest wadium?

 

Wadium to kwota, która stanowi zabezpieczenie, że osoba przystępująca do licytacji w razie wygranej wpłaci kwotę wylicytowaną. Polega to w praktyce na tym, że na rachunek kancelarii komorniczej wpłaca się określoną w obwieszczeniu kwotę. Kwota wadium musi być oznaczona, wynika to z treści art. 955 k.p.c.

Wadium w razie niewylicytowania przedmiotu podlega zwrotowi. Natomiast trzeba pamiętać, że wyższe wadium ogranicza udział osób trzecich, które sztucznie podbijałyby cenę na licytacji.

 

Czy można kupić mieszkanie pokomornicze na kredyt?

 

Oczywiście, że tak, można kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość wylicytowaną na aukcji komorniczej finansując je kredytem.

Trzeba pamiętać jednak, że co do zasady termin na wpłacenie kwoty wylicytowanej wynosi 30 dni. Należy więc wcześniej po uzyskaniu zaświadczenia od komornika o przystąpieniu do licytacji zgłosić się do banku i uzyskać tak zwaną promesę kredytu. Jest to forma przyrzeczenia przez bank, że w razie wygrania licytacji udzieli nam kredytu do wysokości określonej w promesie. Jest to bardzo ważne!

 

Po wygranej licytacji należy dostarczyć do banku takie dokumenty, jak:

  • numer księgi wieczystej nieruchomości,
  • protokół licytacji,
  • postanowienia o przebiciu w przypadku licytacji wraz z podaniem terminu zapłaty, numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata.

 

Czy zakup nieruchomości od komornika opłaca się?

 

Zdecydowanie jest to możliwość zakupu nieruchomości, którą warto rozważyć. Zwłaszcza
w sytuacji, kiedy bardzo liczymy pieniądze i chcemy zaoszczędzić. Minusem jest mały wybór takich nieruchomości, stres związany z licytacją i nieco więcej formalności. Natomiast, jeżeli licytujemy mieszkanie o wartości rynkowej około 400 000 zł, to przy odrobinie szczęścia można zaoszczędzić nawet 60 000 zł, a może i więcej. Więc analizując jedynie aspekt finansowy, jest to opłacalne.

A teraz nie zwlekajcie, bo już wiecie, gdzie szukać informacji na temat licytacji komorniczych!