Coraz więcej firm w Polsce korzysta z faktoringu. Jeżeli jeszcze z niego nie korzystałeś dowiesz się co to jest faktoring i jakie korzyści odniesiesz jeśli zaczniesz z niego korzystać. Faktoring jest usługą finansową którego głównym zadaniem jest dostarczanie kapitału obrotowego poprzez finansowanie należności handlowych.

Faktoring jest źródłem finansowania które poprawia sytuację finansową firm borykających się z zatorami płatniczymi. Faktoring w porównaniu z kredytem bankowym jest łatwiej osiągalny. Podmiot który ze względu na krótki okres prowadzania działalności nie jest w stanie otrzymać finansowania bankowego często może liczyć na wsparcie finansowe ze strony faktora. Z usługi faktoringu można skorzystać w przypadku obrotu handlowego w którym firma wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Faktor w takim przypadku nabywa należności w formie faktur. A jak pokazuje rzeczywistość – mało która firma rozlicza się gotówką a odroczony termin płatności staje się standardem.

Faktoring dostarcza przedsiębiorcą kapitału operacyjnego poprzez finansowanie bezspornych i wolnych od obciążeń należności. Wiele firm nie ma możliwości sprzedaży z odroczonym terminem płatności ze względu na brak zasobów kapitałowych, co uniemożliwia finansowanie kontrahentów kredytem kupieckim. Dzięki faktoringowi firma staje bardziej konkurencyjna bo może zaoferować swoim kontrahentom odroczony termin płatności. Często przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z faktoringu aby móc zaoferować swoim odbiorcą odroczony termin płatności.

Pomyślmy na ile czasu przedsiębiorca posiadający zakład produkcyjny zamraża swój kapitał obrotowy. Przedsiębiorcę który produkuje musi najpierw kupić materiały do produkcji, następnie wytworzyć a później sprzedać. Cały cykl w którym kapitał jest zamrożony w zależności od rodzaju działalności produkcyjnej może trwać miesiącami. Sama produkcja to tygodnie albo miesiące, następnie produkt musi się sprzedać no i wtedy czekamy  30, 60 czy nawet 90 dni na pieniądze od kontrahenta. Mało który podmiot może pozwolić sobie na finansowanie takiego cyku własnymi zasobami finansowanymi. W przypadku tak długich cykli warto finansować zakupy oraz produkcję kredytem w rachunku bieżącym faktury z odroczonym  terminem płatności warto spieniężyć usługa faktoringu. Dzięki uwolnieniu kapitału w fakturach firma zaczyna działać jak dobrze naoliwiona maszyna.

Często firmy decydują się na skorzystanie z usługi faktoringu jest to, że klient nie musi posiadać zdolności kredytowej aby skorzystać z faktoringu. Sytuacja finansowa klient jest sprawą drugorzędnych. Najważniejszą kwestią jest zdolność odbiorców naszych usług  do regulowania zobowiązań. Z usługi faktoringu skorzystamy nawet w przypadku gdy działamy w branżach podwyższonego ryzyka jak transport lub budowlana. Transport to branża która boryka się z brakiem płynności finansowej. Często faktor sfinansuje transport międzynarodowy na kraje unii europejskie. W transakcjach tego typu dokładnie sprawdzane  jest udokumentowanie transakcji. Ważne jest aby towar został wydany i wedyfikowane są CMRki.

Na pomoc ze strony faktora mogą liczyć miko przedsiębiorcy, mali, średni oraz korporacyji. Wielkość firmy nie ma tutaj znaczenia. Coraz częściej faktorzy z prywatnym kapitałem otwierają się na małych przedsiębiorców bo rynek tego oczekuje. Banki uważają, że faktoring dla mikroprzedsiębiorców jest zbyt pracochłonny i się im nie opłaca. Prywatny kapitał wypełnia tą lukę. Decyzje finansową często klient może uzyskać w ciągu kilku godzin.

Faktoring może sfinansować pierwsze relacje biznesowe na finansowane nowego kontraktu z którym wcześniej faktorant nie miał relacji biznesowych.

 

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby uzyskał zgodę na finansowanie?

– Prowadzić działalność gospodarczą i posiadać wolne od zajęć i obciążeń najlepiej rotujące należności handlowe

– Odbiorcy/kontrahenci muszą zostać zweryfikowani pozytywnie pod kontem ich zdolności do regulowania zobowiązań

 

Na pozytywną decyzje mogą uzyskać również przedsiębiorcy:

– posiadający zadłużenie w ZUS i US

– posiadają wpisy w bazach KRD, ERIF, BIG Informonitor

– mających komornika w których toczą się drobne postępowania egzekucyjne

– maja spadek przychodów

– opóźniają się w płatnościach w BIK

– sa na stracie

 

Z partnerami którymi współpracujemy umożliwia:

  • Uzyskanie szybkiej decyzji
  • uproszczone wymogi dokumentacyjna
  • czysta i przejrzysta struktura kosztowo rozliczeniowa
  • udzielanie finansowania w oparciu o zdolność finansową odbiorców do regulowania zobowiązań
  • brak konieczności dokonywania zabezpieczeń twardych
  • finansowanie bez limitów koncentracji, per faktura

 

Jakiego zabezpieczenia udzielonego finansowania wymagamy:

  • Cesja należności w stosunku do kontrahentów obejmowanych finansowaniem
  • Dwa weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową

Nie wymagamy zabezpieczeń w formie hipotek, przewłaszczeń na zabezpieczenie czy zastawów na ruchomościach.