Klasyfikacja zawodu w Krajowym standardzie kompetencji zawodowych pośrednika finansowego oraz doradcy finansowego i ich zadania.

Większość osób nie odróżnia zawodu doradcy finansowego od zawodu pośrednika finansowego.

Posługowie się tytułem doradcy wymaga wiedzy, kompetencji i umiejętności. Często pośrednicy nazywają się doradcami. Pośrednik finansowy a doradca finansowy to dwa różne standardy, dwie różne kompetencje, dwa różne zakresy czynności.

Aby zrozumieć tą różnicę, należy zajrzeć do Krajowego standardu kompetencji zawodowych:

Pośrednik finansowy (numer w Krajowym standardzie kompetencji zawodowych 331103) ma za zadanie pośredniczyć w produkcie finansowym.

Pośrednik finansowy oferuje klientom produkty i usługi różnych instytucji finansowych. Pośrednik finansowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy pośrednika finansowego jest wyszukiwanie i oferowanie klientowi najlepszych dla niego produktów finansowych, spośród oferty dostępnej na rynku. Przeprowadza on badanie potrzeb i możliwości finansowych klientów, analizuje tendencje rynkowe i informuje potencjalnych klientów o warunkach i perspektywach rynków finansowych. Działa w celu powiększania i zabezpieczenia majątku klientów. Doradza i uczestniczy w negocjacjach dotyczących warunków wzajemnych świadczeń: struktury kredytów, lokowania akcji i obligacji na rynku finansowym, wskazuje możliwości do zawarcia umowy, kontaktuje się ze stronami transakcji. Pośrednik finansowy rejestruje i przekazuje stronom transakcji zlecenia, wnioski oraz inne dokumenty finansowe dotyczące transakcji, w której pośredniczy. Tworzy bazę ofert produktów i usług finansowych na podstawie podpisanych umów współpracy z wieloma instytucjami finansowymi.

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/331103?p_p_lifecycle=2&p_p_state=exclusive&p_p_resource_id=pdf&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_targetExtension=pdf

Doradca finansowy (numer w Krajowym standardzie kompetencji zawodowych 241202) – pracuje z wyobraźnią finansową klienta – pokazuje, jakie są skutki podejmowanych decyzji finansowych, skorzystania z określonych rozwiązań.  Pokazuje także jak to wpływa na inne aspekty życie. Doradca wykonuje plany finansowe, które pokazują konsekwencja podjętych działań. A sam doradca nie musi pośredniczyć w sprzedaży produktów.

Doradca finansowy sporządza plany finansów osobistych dedykowane dla danego klienta na podstawie wyników przeprowadzonej analizy jego sytuacji życiowej i finansowej, uwzględniając dostępne na rynku produkty i usługi finansowe. Celem jego działalności jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe klienta.

 

Gdzie znajdę listę certyfikowanych doradców finansowych?

 

Instytucji zrzeszających doradców finansowych w Polsce jest dwie. Zdobycie kompetencji doradcy finansowego wymaga odbycia stosowanych szkoleń, a także zaliczenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Poziomów certyfikacji są trzy:

1 poziom- EFG® European Financial Guide
2 poziom- EFC® European Financial Consultant
3 poziom- EFP® European Financial Plannerekspert kredytowy kredyty hipoteczne

 

Listę certyfikowanych doradców finansowych możemy znaleźć na stronach instytucji certyfikujących doradców.

European Federation of Financial Professionals Polska –  spis doradców znajdziesz https://effp.pl/lista-doradcow/

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego – spis doradców znajdziesz https://efpa.pl/rejestr-certyfikowanych-doradcow-efpa/

 

Czy doradców finansowych obowiązuje kodeks etyki?

 

European Federation of Financial Professionals Polska co daje rękojmie posiadanej przez te osoby wiedzy, a także obliguje ich do etycznego zachowania. Członkostwo w organizacji zrzeszającej obliguje osoby do etycznego zachowania.

Certyfikowany doradca finansowy powinien przestrzegać zasad etyki:

 1. Uczciwość
 2. Poufność
 3. Obiektywność
 4. Neutralność
 5. Kompetencja
 6. Profesjonalizm

Zasady etyki Europejskiej Federacji Doradców Finansowych znajdziesz pod adresem:

https://effp.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks-etyczny.pdf

 

Posługiwanie się tytułem doradcy zgodnie z Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Warto także zajrzeć do Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami do Rozdziału 3 Świadczenie usług doradczych.

Art. 25.

 1. Usługi doradcze dotyczące kredytów hipotecznych mogą być świadczone wyłącznie przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta.
 2. W przypadku gdy usługi doradcze oferowane konsumentowi są świadczone przez kredytodawcę, powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego, podmioty te nie mogą używać w firmie (nazwie) oraz dla określenia działalności lub w reklamie określeń „doradca” lub „doradztwo”.
 3. W przypadku gdy usługi doradcze oferowane są konsumentowi przez pośrednika kredytu hipotecznego niebędącego powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego lub jego agenta, którzy nie otrzymują od kredytodawcy prowizji lub innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej, podmioty te mogą używać w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy określenia „niezależny doradca”.

Stosowny rejestr prowadzi KNF prowadzi rejestr Pośredników kredytowych i instytucji pożyczkowych, w którym znajdziemy pośredników kredytu hipotecznego, pośredników kredytu gotówkowego. Rejestr ten możemy znaleźć pod adresem: https://rpkip.knf.gov.pl/index.html?type=RPH

 

Na czym zarabia doradca finansowy?

 

Doradca finansowy zarabia na tworzeniu planów finansowych. Sprzedaż produktów finansowych może, ale nie musi być dodatkiem do głównego jego honorarium. Pośrednictwo finansowe to zupełnie inna usługa.

 

Czy pośrednik pobiera opłatę za pomoc przy wyborze kredytu?

 

Mówi się, że usługi ekspertów kredytowych są bezpłatne. I tak i nie. Wszytko jest uzależnione od modelu współpracy czy też nakładów pracy. Pośrednik może nie brać wynagrodzenia zwłaszcza w przypadku produktów, na których pośrednictwo ma podpisaną umowę przeważnie przez agenta lub tez indywidualnie. Coraz częściej jednak pośrednicy podpisują umowy z agentami, którzy to negocjują z bankami lepsze stawki prowizyjne dzięki efektowi skali i ci następnie dzielą się pieniędzmi z pośrednikami. Jednak nie wszystkie banki (zwłaszcza te małe oraz spółdzielcze) nie płaca pośrednikom za polecanie uch produktów kredytowych wtedy to przeważnie pośrednik wystawia klientowi fakturę po wcześniejszych uzgadnianiach lub podpisaniu umowy na usługi finansowe.  Przeważnie jednak pośrednik stara się kierować klienta do instytucji, w której dostaje wynagrodzenie, gdyż dla wielu pośredników jest niezręczne, aby brać od klienta pieniądze za finalizację kredytu.

Należy jednak zdać sobie sprawę, że nie każdy bank wynagradza pośrednika finansowego za pozyskanie klienta stąd może okazać się, że pośrednik finansowy zwłaszcza w obszarze kredytów dla firm może pobierać opłatę za pomoc w pozyskaniu finansowania. Często pozyskanie finansowania wiąże się ze stworzeniem biznesplanu czy też prognoz finansowych. Tego typu czynności są każdorazowo płatne i wymagają znaczącego nakładu pracy i eksperckiej wiedzy.

W przypadku produktów hipotecznych banki proponują zbliżone stawki wynagrodzenia i większość pośredników kredytowych kieruje się dobrem klienta, bo liczy na późniejsze polecenia. Jednak w niektórych przypadkach banki mogą premiować pośredników za sprzedaż kosztowniejszego dla klienta rozwiązania – wyższej prowizji czy dodatkowego ubezpieczenia.  Są też takie banki proponują jedną płaską stawkę bez względu na to na jaką. Przeważnie wynagrodzenie od banku w przypadku kredytów hipotecznych waha się w przedziale od 1,3 do 2% kwoty uzyskanego kredytu. I rzadko jest to więcej lub mniej.

Często nie ma możliwości udzielenia kredytu klientowi, bo są jakieś przeciwskazania dlatego w takich przypadkach klient musi przygotować się do kredytu. Pośrednik może np. zasugerowanie rozmowy z pracodawcą o zmianie rodzaju umowy na taką, która będzie na czas nieokreślony czy też wcześniejszą konsolidację kredytu w celu zmniejszenia zobowiązań i zwiększenia zdolności kredytowej — może być usługą ekstra płatna. Gdyż pośrednik, który pomaga przygotować się do kredytu nigdy nie ma pewności, że klient weźmie za kilka miesięcy kredyt właśnie u niego.

Są usługi dodatkowe jak np. czyszczenie baz kredytowych, które często pośrednik wykonuje razem z prawnikiem – jest to usługa płatna i mało który pośrednik wie, jak taką operację technicznie przeprowadzić.

 

Jak wybrać doradcę finansowego?

 

 1. Sprawdź rekomendacje, zapytaj o rekomendacje.
 2. Zapytaj/sprawdź jak długo ktoś zajmuje się tą profesją.
 3. Zapytaj się, czy osoba, która proponuje Ci rozwiązanie pozjada jakieś certyfikaty kompetencji – przynależność do stowarzyszeń obliguje kodeksem etycznym.
 4. Sprawdź, czy jest aktywna w internecie, edukuje – jeśli tak znaczy, że jest fachowcem.