Coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza Polski oraz coraz większe obciążenia prowadzenia działalności zmuszają przedsiębiorców do szukania rozwiązań, które zabezpieczą ich firmy finansowo. W tej sytuacji popularność zyskuje faktoring. Czy rzeczywiście warto z niego korzystać?

Wszystko wskazuje na to, że faktoring w Polsce, który już wcześniej szybko się rozwijał, święci obecnie prawdziwy triumf. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że w całym 2021 roku z faktoringu skorzystało 26 tys. polskich firm, a w ciągu tylko pierwszego półrocza 2022 roku takich firm było już 22 tys. W 2021 roku obroty firm faktoringowych wyniosły 362,4 mld zł, a w ciągu pół roku 2022 roku osiągnęły poziom 223 mld zł i wzrosły o ponad 33% w stosunku o analogicznego okresu 2021 roku (źródło: http://faktoring.pl/2022/07/28/kolejny-rekord-branzy-faktoringowej/). Sprawdźmy zatem, dlaczego faktoring zyskuje na takiej popularności.

 

Utrata płynności finansowej – problem coraz większej liczby firm

Faktoring sprawdza się bardzo dobrze przy zabezpieczeniu płynności finansowej firmy. Niestety, z płynnością ma problem coraz więcej polskich firm. Nieprzypadkowo z faktoringu korzystają najczęściej firmy produkcyjne (prawie 45%), ponieważ to właśnie one mają największy problem z zachowaniem płynności finansowej, jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (źródło: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/08/Tygodnik-PIE_34-2022.pdf). Faktoring to doskonały sposób właśnie na zabezpieczenie płynności finansowej. W ten sposób można chronić się nie tylko przed nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie płacą w terminie, ale i uwolnić środki z faktur z odroczonym terminem płatności. Wszystko to pozwala poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie.

 

Skąd wziął się faktoring?

Kto właściwie wpadł na pomysł, żeby oferować takie usługi jak faktoring? Okazuje się, że sama idea faktoringu nie jest wcale nowa, chociaż pojawiła się pod różnymi nazwami. Finansowanie handlu i zarządzanie wierzytelnościami ma długą tradycję, liczoną nawet na 5 tys. lat. Od początku takimi usługami zajmowali się wyspecjalizowani pośrednicy. Nie był to jednak faktoring, jaki znamy współcześnie. Ten zyskał swój kształt dopiero w drugiej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Na dużą skalę faktoring rozwinął się jednak dopiero po 1945 roku, gdy pojawiła się pilna potrzeba finansowania dostaw towarów ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Obecnie faktoring jest znany na całym świecie i cieszy się dużą popularnością.

 

Faktoring – czym jest?

Faktoring nie jest wcale skomplikowaną usługą. Jego ideę można wyjaśnić w zasadzie w jednym zdaniu: to zamiana wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury na gotówkę. Często między stroną świadczącą faktoring a korzystającą z tej usługi nawiązywana jest długoterminowa współpraca. Przedsiębiorca wystawia fakturę i odsprzedaje ją faktorowi, za co otrzymuje dużą część pieniędzy z faktury natychmiast, a resztę po uregulowaniu płatności przez dłużnika. Zakup należności odbywa się w drodze cesji, a faktor otrzymuje prowizję.

 

Kto bierze udział w faktoringu?

W faktoringu uczestniczą tak naprawdę trzy strony. Pierwsza to faktor, czyli podmiot świadczący usługi faktoringu. Może to być firma faktoringowa, ale i bank. Z usług faktora korzysta faktorant. To przedsiębiorca, który sprzedaje faktury faktorowi i tym samym zamienia je natychmiast na gotówkę. W procesie faktoringu ma udział także trzeci podmiot. To klient przedsiębiorcy, czyli faktoranta. Jest dłużnikiem tego ostatniego i ma do uregulowania fakturę za kupione towary lub usługi. Przy czym trzeba podkreślić, że faktoring jest umową dwustronną pomiędzy faktorem a faktorantem. Klienci tego ostatniego nie są stroną umowy, są w zasadzie biernym uczestnikiem faktoringu.

 

Jakie są korzyści z faktoringu?

Finansowanie za pomocą faktoringu daje wiele korzyści. Przede wszystkim to:

  • poprawa płynności finansowej;
  • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy;
  • możliwość natychmiastowego zdobycia środków zamrożonych w fakturze;
  • ograniczenie kosztów związanych z obsługą wierzytelności;
  • zdyscyplinowanie dłużników;
  • zwiększenie konkurencyjności (wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności).

Jakie są rodzaje faktoringu?

Można stosować różne podziału faktoringu. Najczęściej jednak mówi się o faktoringu pełnym i niepełnym. Ten pierwszy (nazywany również faktoringiem bez regresu) polega na przejęciu przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika. Zabezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa. Z takiej formy korzystają najczęściej największe przedsiębiorstwa. Natomiast w faktoringu niepełnym, czyli z regresem, ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje przy przedsiębiorcy. Jeśli faktura nie zostanie opłacona, wtedy faktorant musi zwrócić zaliczkę faktorowi. To rozwiązanie dla mniejszych firm, które są pewne swoich kontrahentów.

Faktoring to dobre rozwiązanie, gdy chcemy poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Dzięki takiej usłudze przedsiębiorca może od razu dysponować środkami, które zostały zamrożone w fakturach i lepiej planować swoje wydatki. Faktoring to idealna opcja również na czasy kryzysu. Warto o tym pamiętać.