Dywersyfikacja to pojęcie, które w biznesie jest łączone z rodzajem produkcji, dostawców, odbiorców, dotyczy także rynków zbytu. W przypadku działalności inwestycyjnej przekłada się na portfel inwestycyjny, dzięki któremu można zróżnicować aktywa i zminimalizować ryzyko inwestycji. Jednak dywersyfikacja może także dotyczyć źródeł finansowania. Kryzys pandemiczny, wojna w Ukrainie oraz niezbyt dobra sytuacja gospodarcza kraju plus inflacja sprawiają, że wiele firm poszukuje alternatywnych źródeł finansowania.

Głównym problemem małych i średnich firm w pierwszym półroczu 2022 roku były spływające z dużym opóźnieniem płatności za faktury (29%). Dodatkowo 25% przedsiębiorstw narzekało na kłopoty z dostarczaniem na czas przez kontrahentów produktów lub usług.

Wśród czynników negatywnie wpływających na firmę 62% przedsiębiorców wymieniło wzrost kosztów prowadzenia działalności, 53% – zmiany w systemie podatkowym, 46% – pandemię a 33% – podwyżki stóp procentowych.

Aby zachować stabilność finansową firmy, 45% ankietowanych przedsiębiorców zrezygnowałoby z usług firm zewnętrznych, 24% zdecydowałoby się na zamrożenie pensji pracowników, 22% ankietowanych obniżyłoby jakość produktów lub usług, a 14% obniżyłoby wynagrodzenia zatrudnionych.

Prawie co piąty przedsiębiorca (18%) zadeklarował, że średnia wartość opóźnionych płatności za faktury wynosi od 5 tys. do 30 tys. zł. 15% ankietowanych, zgłosiło, że kwota wierzytelności za faktury w jego firmie wynosi 5 tys. zł (źródło: https://erif.pl/wp-content/uploads/ERIF-Raport-badanie-MSP.pdf). W tej sytuacji różne źródła finansowania stają się wręcz niezbędne.

Utrzymanie płynności finansowej

W dobie kryzysu wywołanego pandemią, wojną w Ukrainie i wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej rozsądne zarządzanie finansami firmy jest niezbędne. Zaburzenia płynności finansowej w jednej firmie prowadzą do zatorów płatniczych i zaległości w płatnościach za faktury. Powiązania rynkowe sprawiają, że opóźnienia w płatnościach u jednego przedsiębiorcy przekładają się na kłopoty finansowe u jego kontrahenta itd.

Niebagatelne zatory płatnicze już dotykają wiele sektorów małych i średnich przedsiębiorstw, które systematycznie korzystają z faktur na długie terminy płatności jak branża budowlana czy transportowa. Niestety, przy tego typu operacjach, związanych z długim terminem płatności inflacja najczęściej pochłania część przewidywanego zysku firmy. Faktura wystawiona na początku roku z terminem płatności w połowie owego roku po kilku miesiącach jest warta kilka procent mniej.

Utrzymanie płynności finansowej firmy jest niezwykle istotne. Ważne, aby przedsiębiorca miał na nią bezpośredni wpływ. Zarządzanie finansami firmy wymaga od przedsiębiorcy nie tylko umiejętnego kontrolowania przepływów pieniężnych wewnątrz firmy, selekcji kontrahentów, ale także wyboru odpowiednich źródeł finansowania zewnętrznego. Na rynku jest wiele tego typu rozwiązań jak kredyty, pożyczki, finansowanie faktur oraz faktoring. Aby jednak nie doprowadzić firmę do kłopotów finansowych, najlepiej dywersyfikować zewnętrzne źródła finansowania.

Pożyczka – szybka gotówka na różne cele

Szybkie uzyskanie gotówki na różne cele umożliwiają pożyczki, które są łatwiej dostępne niż kredyty bankowe zwłaszcza dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przed niedużymi firmami banki stawiają spore wymagania. Czasami są one tak rygorystyczne, że przedsiębiorcy nawet nie wnioskują o kredyt. Dodatkowo kredyty są udzielane na konkretne cele, co wymaga od przedsiębiorcy dyscypliny oraz czasu. Pożyczki natomiast często są udzielane przez instytucje prywatne, inne niż banki, które nie tylko nie mają dużych wymagań, ale do tego pożyczają środki bez określenia celu, w związku z czym firma może je spożytkować na różne wydatki lub na inwestycje.

Na polskim rynku dostępne są również tzw. pożyczki na finansowanie zakupów, które umożliwiają sfinansowanie konkretnych wydatków związanych z działalnością firmy. Usługa taka polega na tym, że pożyczkodawca przelewa środki bezpośrednio na konto sprzedającego towar, a firma kupująca materiały spłaca pożyczkę w ratach. Transakcja przyspiesza realizację zakupu, a firma szybko otrzymuje towar i zyskuje na czasie. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie podatków i składek ZUS. To rozwiązanie może pomóc małym i średnim firmom przetrwać trudny okres adaptacji do zasad Polskiego Ładu, który spowodował podwyższenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Faktoring – ochrona przed inflacją

Faktoring jest alternatywą dla kredytu obrotowego, z którego często korzystają małe  i średnie firmy. W tej formie finansowania przedsiębiorca wystawia faktury z odroczonym terminem płatności, a firma faktoringowa płaci mu za nie wcześniej, czyli przed określonym terminem. Odbiorca faktury spłaca wierzytelność w terminie bezpośrednio do firmy faktoringowej. Faktoring pomaga w utrzymaniu płynności finansowej, a dodatkowo nie generuje długu i zatorów płatniczych. Usługa ta chroni również przed inflacją, ponieważ przedsiębiorca otrzymuje pieniądze i może je wykorzystać na inne cele, jednocześnie zabezpieczając się przed przewidywanym spadkiem  ich wartości w przyszłości.

Dywersyfikacja źródeł finansowania

Dywersyfikacja, czyli korzystanie z dwóch źródeł finansowania może przedsiębiorcy przynieść dodatkowe korzyści. Połączenie pożyczki i faktoringu może być istotne w optymalizacji kosztów obsługi finansowania zewnętrznego. W niektórych przypadkach dla firmy sam faktoring może okazać się niewystarczający. W sytuacji, gdy faktura nie zostanie wystawiona lub zostanie wystawiona na niższą kwotę, wtedy przedsiębiorca otrzyma mniej gotówki, która może nie wystarczyć na utrzymanie płynności finansowej. W razie potrzeby firma może uzupełnić braki finansowe pożyczką. Ta jest droższa niż faktoring, jednak korzystanie z obu źródeł finansowania pozwala na uśrednienie kosztów uzyskania kapitału obrotowego. Warto pamiętać, że pożyczka będzie księgowana jako zobowiązanie, a faktoring znajdzie się w aktywach. Dywersyfikacja źródeł finansowania wpłynie pozytywnie na bilans, ocenę przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

Wysoki kapitał obrotowy oraz zdywersyfikowane źródła finansowania stanowią dla firmy poduszkę bezpieczeństwa, który umożliwia zachowanie płynności finansowej oraz przetrwanie trudniejszego okresu, np. związanego z wprowadzeniem Polskiego Ładu czy inflacją. Korzystając z różnych form  finansowania, firma jest lepiej przygotowana na różnego rodzaju sytuacje rynkowe.

Artytuł powstał we współpracy z https://faktoring.biz