Celem kredytowania prowizji jest osiągniecie dodatkowego dochodu dla banku. Bank naliczał odsetek od kwoty prowizji, przez co te naliczane odsetki należy uznać za ukrytą formę prowizji.  Wiec w treści umowy oraz w formularzu informacyjnym powinna znaleźć się informacje na temat faktycznych kosztów prowizji, czyli jej faktycznej wysokości oraz odsetek naliczonych od niej?

Bank mógł zrealizować założony zysk nie wykonując działań pozornych gdyby przyjął wyższą kwotę prowizji i nie naliczał od niej odsetek w trakcie spłaty kredytu. Bank wykazując prowizje w kwocie bez prowizji wprowadzał klienta w błąd tworząc iluzje że kredyt jest tańszy.

Kredytowanie prowizji może też powodować ominięcie art. 36a o kosztach poza odsetkowych. Gdyż maksymalny jej limit zostaje podwyższony o odsetki naliczone od nich i w ten sposób może zostać przekroczony próg.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule poświęconym sankcji kredytu darmowego https://lextio.pl/odsetki-od-kosztow-kredytu-a-sankcja-darmowego-kredytu/