Jak zdobyć dodatkowe pieniądze w trakcie restrukturyzacji? Kto udzieli zadłużonej firmie kredytu lub pożyczki? W czym pomoże doradca kredytowy?

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a dodatkowe wydatki

 

Restrukturyzacja firmy, to procedura, która może przybrać postać:

 • miękkiej, tzw. soft restrukturyzacji,
 • twardej – na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego z 2015 roku.

Celem obu procedur jest naprawienie przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością, w ten sposób, aby zostały spłacone wszelkie należności wobec wierzycieli.

Restrukturyzację dzielimy na:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (najbardziej przypominające dawne postępowanie naprawcze),
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

 

Czasowo, tj. do 30 czerwca 2021 roku można skorzystać też z procedury uproszczonej restrukturyzacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – dalej Tarczą 4.0, w jej art. 15-25.

 

Wszystkie wyżej wymienione postępowania są ukierunkowane na spłatę zaległych zobowiązań przedsiębiorcy. Jednakże celem przewodnim procedury restrukturyzacji jest reorientacja działalności gospodarczej, tak by po zakończeniu procesu stała się ona opłacalną. W wielu przypadkach, zwłaszcza w trakcie postępowania sanacyjnego nie można przeprowadzić udanej restrukturyzacji bez zaciągnięcia nowych zobowiązań na inwestycje, reorganizację przedsiębiorstwa, unowocześnienie logistyki, a czasami nawet na spłatę zobowiązań zaległych.

 

Kredyt a restrukturyzacja – czy to możliwe?

 

Teoretycznie takie działanie jest możliwe, jednakże nie ma się co oszukiwać, że jest to prosta droga. Banki nie przepadają za przedsiębiorcami, których sytuacja na rynku jest niepewna, a taką mamy w przypadku przedsiębiorstwa restrukturyzowanego. Jedyną szansą jest skompletowanie zespołu doradców, którzy korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy będą mogli przeanalizować dogłębnie sytuację ekonomiczną restrukturyzowanego dłużnika i w sposób prawidłowy pomogą wybrać podmiot finansujący (bank lub inny podmiot udzielający finansowania, a stosujący się do przepisów ustawy antylichwiarskiej).

 

Kiedy bank odmówi kredytu?

 

Bank może odmówić kredytu z wielu powodów. W przypadku restrukturyzowanego dłużnika lista ta zapewne wydłuży się o takie przesłanki, jak:

 • nieuregulowane zobowiązania,
 • zła historia kredytowa,
 • niepewna branża,
 • brak zdolności kredytowej.

Ważnym jest, aby zawsze w przypadku odmowy kredytu zażądać od banku podania powodu odmowy. Jest to uprawnienie, jakie wynika z Prawa bankowego (art. 70a) w związku z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO):


 1. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.
  2. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej.

 

Banki nadal bardzo niechętnie przestrzegają powyższego przepisu, jednakże w dłuższej perspektywie ubiegania się o finansowanie, odpowiedź odmowna wraz z uzasadnieniem będzie bardzo przydatna dla nas i naszych doradców.

Kredyt w banku czy pożyczka?

 

Banki cieszą się zaufaniem, jednak nie zawsze skorzystanie z ich oferty jest najlepszym rozwiązaniem. Należy zastanowić się, czy restrukturyzowany przedsiębiorca nie ma większej szansy na uzyskanie finansowania na dobrych, a często nawet na lepszych warunkach u podmiotów pozabankowych. Na szczęście podmioty te coraz większą wagę przywiązują do standardów, obsługi klienta i nie należy mylić ich produktów z chwilówkami.

 

Podsumowując – podmiot restrukturyzowany ma bardzo trudna sytuację, jeżeli chce zdobyć finansowanie z banku, ale nie jest to sytuacja beznadziejna. O tym czy jakaś instytucja udzieli ci kredytu jeśli twoja firma jest w trakcie procesu restrukturyzacji dużo zależy do pomocy doradcy kredytowego i jego wsparcia.

Artykuł napisany we współpracy z lextio.plTwoją kancelarią prawną