Kredyt to chętnie wykorzystywane przez firmy finansowanie. W ten sposób można wspierać zarówno bieżącą działalność, jak i inwestycje mające na celu wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku. Co jednak, gdy bank odmówi kredytu firmowego? Czy można znaleźć jakąś alternatywę?

 

Dla blisko 43% mikrofirm i małych firm kredyt bankowy jest głównym źródłem finansowania (źródło: https://www.money.pl/gospodarka/faktoring-dla-firm-alternatywa-dla-kredytu-6440757418809473a.html). Jednak o kredyt coraz trudniej. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w samym tylko maju 2022 roku banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,6%), jak i wartościowym (-14,4%) w porównaniu do maja 2021 roku. Natomiast w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2022 roku liczba kredytów dla firm spadła o -9%. Najbardziej spadła liczba kredytów inwestycyjnych (-30%) oraz obrotowych (-27,2%). Od początku 2022 roku największy spadek finansowania działalności kredytem zanotowały firmy z sektora handlowego (-14,3%). Jednak banki mniej pożyczały pieniędzy także firmom produkcyjnym i usługowym. Jedynie sektor budownictwa zwiększył finansowanie kredytem (+6,8%) (źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/753014/sprzedaz-kredytow-dla-mikrofirm-w-maju-2022-r-newsletter-bik-mikroprzedsiebiorcy).      

Kredyty dla firm – co można sfinansować?

Cel, na jaki można przeznaczyć kredyt firmowy, zależy od jego rodzaju. Firmy najczęściej korzystają z następujących kredytów:

  • obrotowych;
  • inwestycyjnych;
  • odnawialnych;
  • hipotecznych

Kredyty obrotowe i odnawialne są najczęściej przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności lub na finansowanie majątku obrotowego. Takimi kredytami można sfinansować bieżące zobowiązania jak wypłaty wynagrodzeń, płatności za dostawy produktów i usług, rachunki za media, zakup materiałów eksploatacyjnych itp.   Natomiast kredyty inwestycyjne i hipoteczne to zobowiązania długookresowe, umożliwiające dostęp do wysokich kwot. Takie kredyty można przeznaczyć na finansowanie nakładów inwestycyjnych, na powiększenie majątku trwałego firmy lub na nabycie nowych składników tego majątku. Za pomocą kredytu inwestycyjnego można finansować na przykład zakup maszyn i urządzeń, budynków, gruntów, środków transportu itp.

Dlaczego banki odmawiają kredytów firmom?

 

Różne są powody, z których banki odmawiają kredytów firmom. Trzeba pamiętać, że instytucje finansowe zaostrzyły kryteria przyznawania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw w I kwartale 2022 roku, jak wynika z informacji Narodowego Banku Polskiego. Na marginesie warto dodać, że w tym okresie wzrósł popyt na krótkookresowe kredyty firmowe (np. obrotowe), a dość duży spadek zainteresowania odnotowano w segmencie kredytów długookresowych ze względu na niepewną sytuację polityczną. W pierwszej połowie 2022 roku banki zaostrzyły na przykład kryteria dotyczące zabezpieczenia kredytu, co sprawiło, że wiele firm musiało zrezygnować z takiego finansowania (źródło: https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2022_2.pdf). Inne powody, które często powodują odmowę przyznania kredytu, to zła historia kredytowa firmy w BIK, nadmierne zadłużenie firmy, brak zdolności kredytowej, układ ratalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym, wpis w rejestrze dłużników itp.

Kredyt z doradcą – czy to się opłaca?

 

Co robić, jeśli bank odmówi kredytu firmowego? Jest kilka rozwiązań, z których może jeszcze skorzystać przedsiębiorca. My zaczniemy omawianie opcji od kredytu z doradcą. To dużo lepsze rozwiązanie niż szukanie kredytu na własną rękę. Dlaczego? Doradca kredytowy jest profesjonalistą, który doskonale zna realia rynku kredytowego w Polsce i często współpracuje z różnymi bankami. Po analizie sytuacji przedsiębiorcy zorientuje się, w jakim banku firma będzie miała największą szansę na pożyczenie pieniędzy. Trzeba również pamiętać, że doradca kredytowy ma szansę znalezienia klientowi korzystniejszej oferty kredytowej, niż otrzymałaby firma, bezpośrednio zgłaszając się do banku. Bez wątpienia korzystanie z usług doradcy kredytowego zwiększa szansę na uzyskanie kredytu firmowego.

Faktoring jako alternatywa dla kredytu

 

Alternatywą dla kredytu może być faktoring. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej przedsiębiorców  i już czterech na dziesięciu (38%) bardzo dobrze ocenia faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej (źródło: http://faktoring.pl/2021/07/06/stabilna-pozycja-faktoringu-w-opiniach-przedsiebiorcow/). W tym przypadku firma faktoringowa kupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, a ten otrzymuje za to zaliczkę w wysokości określonej w umowie. Po uregulowaniu płatności przez dłużnika przedsiębiorca otrzymuje pozostałą część środków.

Faktoring ma bez wątpienia bardzo wiele zalet. Przede wszystkim poprawia płynność finansową firmy. Przedsiębiorca otrzymuje pieniądze od razu po przekazaniu faktury faktorowi. Mało tego, faktoring jest zwykle tańszy od kredytu, można go szybciej uzyskać, nie wymaga tak wiele dokumentacji, jak kredyt i nie są potrzebne żadne zabezpieczenia.

Kredyt to wciąż najpopularniejszy sposób finansowania działalności firmy. Jeśli już przedsiębiorca decyduje się na takie rozwiązanie, warto zgłosić się do doradcy kredytowego, żeby zwiększyć swoje szanse na pożyczenie pieniędzy. Coraz popularniejszą alternatywą kredytu staje się w ostatnich latach faktoring. To rozwiązanie również warto wziąć pod uwagę, szukając finansowania dla firmy.