Kredyt hipoteczny to często jedyny sposób, żeby sfinansować zakup wymarzonego mieszkania. Korzystają z niego również osoby kupujące nieruchomości w celach inwestycyjnych. Zanim bank zdecyduje się przyznać kredyt hipoteczny, sprawdza BIK. Dla niektórych kredytobiorców to może być problemem.

 

Zanim bank podejmie decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego, musi dokładnie przeanalizować sytuację finansową klienta i jego wiarygodność. Używane są do tego różne rozwiązania, ale podstawowym źródłem informacji jest BIK. To właśnie od tego, jaką ocenę wystawi ta instytucja, zależy w dużej mierze zgoda banku na pożyczenie pieniędzy.     

 

Czym jest BIK?

 

Na początek warto wyjaśnić, czym tak naprawdę jest BIK. To skrót od Biura Informacji Kredytowej. Ta instytucja została założona przez Związek Banków Polskich i działa od 1997 roku. Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych dotyczących historii kredytowej konsumentów, ale i przedsiębiorców. Do BIK płyną dane na temat zobowiązań kredytowych Polaków zarówno zaciągniętych w bankach, jak i SKOK-ach oraz firmach pożyczkowych. Wbrew potocznym opiniom obecność w BIK nie jest czymś złym. Każdy, kto zaciąga kredyt lub pożyczkę, trafia do tego rejestru, a BIK przechowuje zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne. W ten sposób budowana jest pozytywna lub negatywna historia kredytowa, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

kredyt hipoteczny

Co obniża ocenę w BIK?

 

Ocena w Biurze Informacji Kredytowej zależy od różnych czynników, które potem przekładają się na wysokość scoringu BIK (ocena punktowa). Na obniżenie oceny w BIK wpływają najczęściej opóźnienia w spłacie dotychczasowych kredytów i pożyczek. Przy czym należy mieć świadomość, że chociaż każde opóźnienie, nawet najkrótsze, odnotowywane jest w bazie Biura Informacji Kredytowej, to jednak nie każde ma taką samą wagę negatywną. Najczęściej oceny nie obniża opóźnienie spłaty kredytu lub pożyczki krótsze niż 30 dni. W przypadku dłuższych opóźnień może pojawić się jednak problem i bank nie będzie chciał udzielić kredytu hipotecznego.

 

Kolejna kwestia to czas, jaki minął od takiej zwłoki w spłacie zobowiązania. Mniejszą wagę mają opóźnienia sprzed lat, ważniejsze są takie, które miały miejsce niedawno i odnoszą się do aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek.

 

Negatywna ocena w BIK

 

Pewne kwestie mogą obniżyć ocenę kredytobiorcy dokonywanej przez Biuro Informacji Kredytowej, ale są również takie, które oznaczają niemal pewną odmowę udzielenia kredytu, w tym również kredytu hipotecznego. W oczach banku zdyskredytowana jest ta osoba, która ma duże problemu z regulowaniem bieżących zobowiązań kredytowych, a kwota tych zaległości jest wysoka.

 

Na kredyt nie ma szansy także osoba, wobec której toczy się proces egzekucyjny lub windykacyjny, a także znajdująca się w rejestrach dłużników. Poważną przeszkodą może stać się również zbyt wiele kredytów lub pożyczek spłacanych w jednym czasie. Wtedy BIK może ocenić, że poziom zobowiązań osiągnął już maksimum w stosunku do wysokości dochodów i nie ma miejsca na kolejny kredyt.

 

Co ze złą historią kredytową?

 

Można napisać, że historia kredytowa to niejako wizytówka konsumenta, chociaż wizytówka specyficzna, bo koncentrująca się tylko na kwestiach finansowych. Taka historia jest całościowym obrazem tego, jak dana osoba radzi sobie ze spłatą swoich zobowiązań i świadczy o solidności kredytobiorcy lub o jego niesolidności.

 

Historię kredytową buduje się latami. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że dawne problemy ze spłatą zobowiązań nie muszą wcale wpłynąć negatywnie na historię kredytową. Gdy miały miejsce więcej niż 5 lat wcześniej, BIK nie będzie przechowywał takich informacji.

 

Warto dbać o swoją historię kredytową, bo dzięki temu łatwiej dostać kredyt hipoteczny. Trzeba jednak mieć świadomość, że zaciągnięcie takiego zobowiązania może utrudnić lub uniemożliwić także negatywna historia kredytowa współmałżonka. Wszystko dlatego, że kredyt hipoteczny jest brany przeważnie razem przez żonę i męża.

 

Biuro Informacji Kredytowej – prawdy i mity

 

Na temat Biura Informacji Kredytowej funkcjonuje wiele mitów, przekłamań i półprawd. Warto sprostować przynajmniej te najpopularniejsze:

 

  • Kredyt hipoteczny bez BIK – taki produkt nie istnieje. Każdy bank musi sprawdzić wnioskującego o kredyt w bazie Biura Informacji Kredytowej.
  • Bez historii kredytowej nie można dostać kredytu hipotecznego – brak wpisów w BIK nie oznacza od razu negatywnej decyzji banku. Istotne są także informacje o zdolności kredytowej klienta.
  • Częste składanie wniosków obniża BIK – określenie „częste” jest względne, nieprecyzyjne. Może się jednak zdarzyć, że wnioskowanie w ciągu kilku kolejnych dni o różne kredyty (np. gotówkowy i hipoteczny) wzbudzi podejrzenie, iż sytuacja finansowa konsumenta nie jest najlepsza.

 

Czy można sprawdzić samodzielnie BIK?

 

Jeśli planuje się zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto wcześniej samemu sprawdzić, jakie zapisy na nasz temat znajdują się w BIK. Nie potrzeba do tego pośrednictwa banku. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej BIK. Pojedynczy raport kosztuje 39 zł. Raz na pół roku można jednak pobrać raport za darmo i sprawdzić, czy wszystkie informacje się zgadzają. Taki raport podpowie również, co poprawić, żeby zwiększyć swoją ocenę w BIK (np. szybsza spłata innych kredytów).

 

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która gromadzi i przetwarza dane o kredytobiorcach oraz pożyczkobiorcach w Polsce. Warto pamiętać, że ocena BIK może nie tylko utrudnić zaciągnięcie kredytu hipotecznego, ale może również ułatwić pożyczenie pieniędzy na nieruchomość. Wszystko zależy od tego, czy w raporcie przeważają pozytywne, czy negatywne informacje.