Korzystne zmiany dla klientów starających się o kredyt hipoteczny na budowę domu

Do tej pory klienci, którzy chcieli finansować budowę domu kredytem hipotecznym mieli problem z uzyskaniem kredytu na nieruchomościach o przeznaczeniu niebudowlanym. Na szczęście ustawodawca zadział szybko i dostosował prawo do problematycznych sytuacji z którymi klienci się zderzyli. 16 sierpnia 2016 weszły w życie przepisy dotyczące zabezpieczania się na działkach rolnych co jest ważną informacją dla osób starających się o kredyt hipoteczny.

Nieruchomość gruntowa (zabudowana lub niezabudowana) o powierzchni < 0,3 ha (czyli 3 000 m2) mogą być w bankach w świetle obowiązującego prawa procesowane bez ograniczeń ponieważ istniej możliwość ustanowienia na nich prawnego zabezpieczenia.

Na nieruchomość gruntowa o powierzchni >= 0,3 ha dokonanie wpisu w hipotece jest możliwe jeśli:

  • Istnieje MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) i przeznaczenie nieruchomości jest inne niż rolne – w takim przypadku istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczeń prawnych wymaganych przez banki.
  • Jeśli brak MPZP – sprawdzamy aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków i jeżeli zapisane jest w nim przeznaczenie inne niż rolne istnieje możliwość dokonania wpisu do hipoteki zgodnie z wymogami banków.
  • Wyjątki od powyższego są możliwe jeśli:
  1. Klient posiada decyzję administracyjną o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która była ostateczna najpóźniej w dniu 30.04.2016 i z której wynika, że teren przeznaczony jest na inne cele niż rolne,
  2. Nieruchomość stanowią grunty rolne zabudowane o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha (czyli 5 000 m2), które w dniu 30.04.2016 zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle, urządzenia nie wykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, a także jeśli w skład wchodzą grunty do nich przyległe umożliwiające ich właściwe wykorzystanie oraz zajęte na urządzenie ogródka przydomowego – jeśli stanowią zorganizowaną całość gospodarczą.